LOGO ADAVIAC

Què fer en cas d'accident?

ADAVIAC Asociacion de Victimas de Accidentes de Catalunya (13)

ASSISTÈNCIA MÈDICA

Si ets víctima d’un accident de circulació i has patit lesions és recomanable:

Trucar a una ambulància

Acudir a urgències a un hospital

Anar al metge el més aviat possible, màxim 72 hores

Demanar Assessorament Legal

Si ets víctima d’un accident de circulació i has sofert lesions és recomanable trucar a una ambulància o, en tot cas, acudir a Urgències a qualsevol centre sanitari. L’assistència mèdica ha de ser el més aviat possible i, en tot cas, per no tenir problemes amb la companyia asseguradora, en un màxim de 72 hores.

En el cas de ser diagnosticat amb lesions incapacitants, contacta el més aviat possible amb el metge de capçalera, per tramitar el comunicat d’incapacitat temporal i amb I‘especialista per prescriure el tractament mèdic més adequat.

Demana assessorament legal a un Advocat especialista en defensa integral a víctimes per rebre orientació sobre els 

centres mèdics de referència  de la teva localitat i tramitar les autoritzacions, i en el cas que sigui necessari, a l’asseguradora per a la realització de proves i tractaments mèdics. Tens dret a la lliure elecció de centre mèdic, per tant, tria’n un de confiança, encara que no tingui conveni amb la companyia.

Si designes un Advocat pocs dies després de l’accident t’assessorarà durant tot el tractament mèdic i et guiarà amb la documentació que necessites per formular la reclamació de danys i perjudicis.

Tens dret a una indemnització tant si ets conductor no responsable, com si ets ocupant de qualsevol dels vehicles implicats o vianant.

DANYS
MATERIALS

Comunica
l'accident a la teva companyia asseguradora

La Reparació del teu vehicle dependrà de la companyia asseguradora

ADAVIAC Asociacion de Victimas de Accidentes de Catalunya (1)

Si ets víctima d’un accident de circulació i has sofert danys materials, comunica l’accident a la teva assegurança.

Si ets responsable de l’accident, només tens dret a la reparació dels danys materials si tens assegurança a tot risc. 

Si no ets responsable de l’accident, tens dret a la reparació dels danys materials encara que tinguis assegurança a tercers. Tens dret a la lliure elecció de taller, per tant, tria’n un de confiança, encara que no tingui conveni amb la companyia.

Demana sempre un pressupost per conèixer el cost real de la reparació, tot i que, el declarin sinistre total, tens dret a reclamar el cost de la reparació a càrrec del responsable.

El sinistre total es declara quan la reparació del vehicle supera el seu valor “venal”.

En el món assegurador, aquest valor “venal” acostuma a estar per sota del valor de mercat, estimant-se en funció de la marca, el model i l’any de matriculació, però sense tenir en compte ni el quilometratge ni estat global del vehicle, ni els criteris d’oferta i demanda.

Cal fer sempre un petit estudi de mercat per tal de conèixer el valor que tenia el vehicle el moment abans de patir l’accident, és a dir, l’import aproximat que ens haguessin pagat per ell tenint en compte tots els criteris de cerca del mercat, no només la marca, el model o l’any de fabricació.

ADAVIAC Asociacion de Victimas de Accidentes de Catalunya (14)

DEFENSA JURIDICA

Pòlissa
de l'assegurança del teu vehicle

Tria un advocat especialista en defensa integral

Si a la pòlissa d’assegurança del vehicle hi consta que has contractat defensa jurídica, tens dret a designar un Advocat particular i independent de la companyia asseguradora i que estigui especialitzat en la defensa integral a víctimes.

Examina tots els contractes d’assegurança, per tal que l’Advocat faci un estudi de les garanties de defensa jurídica que tens amb cobertura d’honoraris d’advocat, pèrits,

procurador, etc.. tant en la pòlissa del vehicle, com la de la llar o altres.

La cobertura de defensa jurídica cobrirà els honoraris dels professionals que hagis necessitat en el procediment de reclamació de danys i perjudicis, llevat sigui aplicable alguna clàusula limitativa que hagis acceptat expressament.

Tens dubtes? Contacta'ns i t'assessorem