LOGO ADAVIAC

Qui Som?

Logo ADAVIAC

ADAVIAC

es constitueix com a Associació d'Advocats de Víctimes d'Accidents de Catalunya el 26 de març de 2018

Inscrita per Resolució del Director General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb número 64587, té domicili social a Gran Via de Carles III, 59, 1r 3a de Barcelona.

ADAVIAC està format per Advocats especialitzats en responsabilitat civil que, amb l’intercanvi de coneixements, experiències i eines, desenvolupem les habilitats necessàries per a la defensa òptima dels drets de les víctimes d’accidents de circulació, negligències mèdiques i altres fets generadors de Responsabilitat Civil, amb les màximes garanties d’èxit.

La defensa de les víctimes d’accidents és el principal punt de trobada dels advocats que formem part d’ADAVIAC, i en cap cas no treballem, depenem ni actuem en defensa dels interessos de companyies d’assegurances.

Lluitem contra la competència deslleial, l’intrusisme i les males pràctiques del sector assegurador, rebutjant les conductes professionals que van contra la deontologia de la professió i/o en perjudici dels interessos de les víctimes. I denunciem situacions d’injustícia institucional o organitzada per persones, empreses o sectors en contra dels interessos, els drets i el benestar de les víctimes de responsabilitat civil.

Aconseguim avantatges econòmics i de pagament per les víctimes en centres sanitaris, de rehabilitació, accessibilitat i altres professionals com a pèrits mèdics, reconstructors d’accidents, biomecànics, tallers mecànics de reparació, procuradors, etc.

Incentivem les reclamacions d’honoraris a les asseguradores sobre la base de les pòlisses de defensa jurídica,

especialment quan estan subscrites amb abusos i enganys jurídics.

Treballem per conscienciar la societat de la situació institucional, econòmica, social i judicial de les víctimes d’accidents davant les necessitats i mancances reals de la nostra societat i legislació, intervenint en reformes legals mitjançant la presentació de projectes, propostes i iniciatives en les polítiques de protecció a les víctimes de responsabilitat civil a tots els àmbits del territori nacional i català.

Ens personem en processos judicials de qualsevol ordre jurisdiccional en defensa de perjudicats, fins i tot com a acusació particular o popular i en processos en què s’exerceixin accions col·lectives de víctimes.