LOGO ADAVIAC

AVIS LEGAL

Dades Identificatives

Aquest lloc web www.adaviac.cat està gestionat per ADAVIAC amb G67379834 (“el titular”) amb domicili a Gran Via Carlos III 59, 1r 3a 08028 Barcelona (Espanya)

Correu electrònic de contacte: adaviac@adaviac.cat

Condicions generals

Aquest AVÍS LEGAL té per objecte regular l’accés, la navegació i, en general, la relació entre el website i els seus usuaris (d’ara endavant, els “usuaris”).

S’entendrà que l’accés i la utilització de la web o el consum dels serveis i els continguts que ofereix impliquen l’assumpció del rol d’usuari i, per tant, l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les condicions d’ús presents, les quins estan subjectes a modificació. En conseqüència, caldrà la lectura per part de l’usuari cada vegada que es visiti la web.

El titular perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Objecte i Continguts

Aquest lloc ofereix informació sobre màrqueting digital i social mitjana i està destinat a promocionar l’activitat professional del seu titular.

L’adquisició dels serveis o productes realitzats a través del website queden expressament subjectes a les condicions particulars d’adquisició d’aquests serveis o productes, establerts a aquest efecte i sense perjudici del que disposen aquestes Condicions Generals.

Normes d’ús de la web

El website distribueix continguts (textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial) al domini www.adaviac.cat.

El propietari es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra alguna llei vigent, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resulten adequats per a la publicació. En qualsevol cas, ADAVIAC no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

L’ús de la web i els serveis s’ha de fer de manera legal i conductualment acceptable. L’usuari es compromet a fer un ús adequat de la plataforma, els continguts i els serveis no utilitzant-los per incórrer en activitats il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys en sistemes físics i lògics dels proveïdors o de terceres persones; intentar accedir als comptes d’altres usuaris o serveis personals; realitzar spamming o enviament de missatges no sol·licitats; o dur a terme qualsevol altre ús que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el portal o els serveis o impedir-ne la normal utilització per part dels usuaris.

Propietat Intel·lectual i ús dels continguts

El lloc web d’ADAVIAC, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

ADAVIAC atorga a l’usuari una llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte d’aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del formulari de contacte que es manté al lloc web o al correu adaviac@adaviac.cat.

Enllaços de tercers i afiliació

En cas que a www.adaviac.cat es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, el titular no exercirà control sobre el contingut publicat en aquests llocs ni assumirà cap responsabilitat per ells en pertànyer a llocs web aliens. En cas que a www.adaviac.cat es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, el titular no exercirà control sobre el contingut publicat en aquests llocs ni assumirà cap responsabilitat per ells en pertànyer a llocs web aliens.

Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes i hipervincles no implica cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

www.adaviac.cat fa servir ocasionalment enllaços d’afiliació de productes i serveis de marques que hagin establert un programa d’afiliats. Aquests enllaços es fan servir exclusivament després d’utilitzar aquests productes i serveis, o bé haver realitzat proves que permetin valorar que compleixen amb un nivell de qualitat adequat.

El prestador es compromet a no incloure enllaços d’afiliats arbitraris a productes que no compleixin les condicions descrites abans entenent a més que aquest tipus de pràctiques resultarien molt contraproduents per a la reputació del mateix lloc web que els promociona.

En aquests casos, el titular no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars d’ús a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos. La utilització i/o contractació d’aquests serveis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulin a la versió publicada per la web en el moment en què es produeixi aquesta utilització i/o contractació.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El titular no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i adoptant totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

El titular no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i adoptant totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Dret d’exclusió

ADAVIAC es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que es desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Per resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la vista al portal o de l’ús dels serveis que es puguin oferir, ADAVIAC i l’usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals de Barcelona.