LOGO ADAVIAC

víctimes

ADVANTATGES

De designar a un advocat d'ADAVIAC

Advocat especialitzat en responsabilitat civil i assegurances

Incentiva les reclamacions d'honoraris a les asseguradores

Les víctimes tenen accés a una xarxa de profesionals experts

Lluitem contra les males pràctiques del sector

Escollir un advocat d’ADAVIAC garanteix posar-se en mans d’un advocat especialitzat en responsabilitat civil i assegurances, amb experiència acreditada, actualitzat en la matèria, connectat a una o diverses xarxes d’especialistes, responsable i, sobretot, que lluita per l’òptima defensa de els drets de les víctimes d’accidents de circulació, negligències mèdiques i altres fets generadors de Responsabilitat Civil, amb les màximes garanties d’èxit.

Amb un Advocat d’ADAVIAC no hi ha risc de patir conflicte d’interessos, ja que només defensem víctimes, no defensem companyies asseguradores.

Un advocat d’ADAVIAC lluita contra les males pràctiques del sector assegurador, rebutjant les conductes que van contra i/o en perjudici dels interessos, els drets i el benestar de les víctimes de responsabilitat civil.

Amb un Advocat d’ADAVIAC les víctimes poden aconseguir avantatges econòmics i de pagament a centres sanitaris i de rehabilitació fora de la xarxa dels centres de conveni amb el sector assegurador, sovint limitats per criteris econòmics i no mèdics, afectant els tractaments, proves diagnòstiques, etc., causant altes precipitades i poc documentades que acaben afectant el reconeixement de lesions i seqüeles que no seran indemnitzades malgrat existir.

Amb un advocat d’ADAVIAC les víctimes tindran accés a una xarxa de professionals experts, necessaris en tota reclamació, com perits especialistes en valoració del dany corporal, metges especialistes en tota mena de patologies, enginyers reconstructors d’accidents, experts en biomecànica clínica i de l’impacte i tècnics de tota mena per a la defensa òptima dels drets afectats.

ADAVIAC incentiva les reclamacions d’honoraris a les asseguradores sobre la base de les pòlisses de defensa jurídica sovint signades amb clàusules limitatives i abusives.

Un advocat d’ADAVIAC estudia les necessitats i mancances reals de cada cas, per intervenir en la protecció a la víctima de responsabilitat civil i formular la reclamació dels seus drets a l’àmbit extrajudicial i en qualsevol ordre jurisdiccional.

Advocats Associats

Coneix a tots els advocats d'ADAVIAC